Teiuș - orașe din România

Teiuș, un oraș cu o istorie bogată, este situat în județul Alba, Transilvania, România. Este un important nod feroviar, situat la intersecția magistralelor CFR 300 (calea ferată Brașov-Teiuș) și a secției 200A (Alba-Iulia-Teiuș) a magistralei 200.

Primele urme de locuire în zona Teiușului datează din Epoca Bronzului (Cultura Nouă) și Epoca Fierului (Hallstatt). Localitatea este atestată documentar din anul 1290 în documente papale, sub numele de Villa Spinarum, iar mai târziu sub numele de Thyues, Tyuis, Oppidum Teowys.

În perioada medievală, Teiușul a fost un târg înfloritor, renumit pentru comerțul cu vite. În anul 1603, localitatea a primit statutul de târg (lat. „oppidum”) de la principele Transilvaniei, Sigismund Báthory.

În timpul ocupației austriece, Teiușul a continuat să se dezvolte, devenind un important centru economic și cultural. În anul 1871, a fost inaugurată gara Teiuș, care a contribuit la dezvoltarea orașului ca nod feroviar.

În perioada interbelică, Teiușul a fost reședința Plășii Teiuș, cu o populație de aproximativ 25.000 de locuitori. În anul 1940, orașul a fost ocupat de Ungaria horthystă, iar în 1944 a fost eliberat de trupele sovietice.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Teiușul a intrat într-o perioadă de declin economic. În anul 1994, localitatea a primit statutul de oraș, prin legea nr. 66 din 15 iulie 1994.

Teiușul este un oraș cu un bogat patrimoniu cultural și istoric. Printre cele mai importante obiective turistice se numără:

  • Biserica Reformată-Calvină, construită în stil romanic, cu elemente de gotic timpuriu. A fost terminată în anul 1379. Decorațiile interioare sunt din secolul al XVIII-lea.
  • Mănăstirea romano-catolică, în partea de nord a Teiușului. Ctitorie a lui Iancu de Hunedoara. Construcția a fost finalizată în timpul lui Matia Corvin.
  • Biserica Română Unită „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (sec. al XVI-lea), monument istoric.
  • Biserica Sfântul Nicolae
  • Gara Teiuș, cea mai mare gară din județul Alba.

Teiușul este un oraș cu un potențial turistic ridicat, datorită bogatului său patrimoniu cultural și istoric, precum și a poziției sale geografice favorabile, la poalele Munților Trascăului.

 Directoare

tutorials